công ty tu bổ di tích trung ương

Thảo luận trong 'Talent Designers Club' bắt đầu bởi vienescvietnam01, 24/8/21.

 1. chỉ dẫn CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ tu tạo DI TÍCH - TRÙNG TU DI TÍCH DO CỤC SI DẢN HÓA HÓA - BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH, có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc.  - cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn ngày 18 tháng 6 năm 2009;
  - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật hệ trọng đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
  - cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, lớp lang, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, sửa sang, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
  - Căn cứ thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu chỉnh, bình phục di tích, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.


  Để kiệm ước thời gian của anh/chị chúng tôi nhận tham mưu cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, trùng tu di tích thuộc cục di sản văn hóa cấp.

  1. đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề sang sửa di tích - trùng tu di tích:

  * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình tu tạo di tích:
  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc.
  - Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình do sở Xây Dựng cấp.
  - Đã hoàn tất qua lớp bổ dưỡng tri thức tu bổ di tích do các cơ sở đào tạo được Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch cấp phép.

  * Chứng chỉ hành nghề thi công công trình tôn tạo di tích - trùng tu di tích:
  - Có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc.
  - Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc thiết kế công trình xây dựng do Sở Xây Dựng cấp.
  - Đã hoàn thành qua lớp bồi bổ kiến thức sửa sang di tích.

  * Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công sửa chữa di tích - trùng tu di tích:
  - Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng do sở Xây Dựng cấp
  - Đã hoàn thành lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ bảo quản, sửa chữa phục hồi di tích

  2. Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề sửa sang di tích - trùng tu di tích:
  - Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề tu sửa di tích.
  - 2 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học.
  - 2 bản sao có công chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, hành nghề kỹ sư xây dựng (nếu xin chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình sang sửa di tích).
  - 2 bản sao có công chứng chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng (nếu xin giám sát thi công tôn tạo di tích).
  - 2 bản sao có công chứng chứng chỉ tri thức bảo quản, sửa sang, bình phục di tích;
  - Bản khai kinh nghiệm chuyên môn về bảo quản, sửa sang, phục hồi di tích can dự đến hoạt động xin cấp chứng chỉ hành nghề. Bản khai phải có xác nhận của tổ chức nơi người đó đã làm việc hoặc đang làm việc
  - 02 ảnh cỡ 3x4cm
  Quý anh/chị có thể hệ trọng theo 0915.500.911 để được tư vấn trực tiếp.
  liên can đăng ký:

  Tòa nhà HH1C Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
  Điện thoại : 024.666.07780
  Hotline: 0915.500.911
  Email: daotaoesc@gmail.com
   

Chia sẻ trang này